فراخوان

اساتید و محققان محترم می‌توانند با ارسال مقاله در زمینۀ پاسخ به شبهات در چارچوب ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری بفرمایند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 1-176 

پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب

صفحه 147-168

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات


ابر واژگان