فراخوان

اساتید و محققان محترم می‌توانند با ارسال مقاله در زمینۀ پاسخ به شبهات در چارچوب ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری بفرمایند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 1-156 

اصول شبهه‌شناسی و پاسخگویی

صفحه 7-14

آیت‌الله علی کریمی‌جهرمی


پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب

صفحه 131-149

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات _ حوزه های علمیه


ابر واژگان