فراخوان

اساتید و محققان محترم می‌توانند با ارسال مقاله در زمینۀ پاسخ به شبهات در چارچوب ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری بفرمایند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 30، شهریور 1402، صفحه 1-173 

بررسی تطبیقی آموزه‌های اعتقادی ادیان ابراهیمی

صفحه 113-132

محمدکاظم حسینی‌کوهساری؛ علی‌اصغر فروتن


ابر واژگان