فراخوان

اساتید و محققان محترم می‌توانند با ارسال مقاله در زمینۀ پاسخ به شبهات در چارچوب ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری بفرمایند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 32، بهمن 1402، صفحه 1-141 

ضرورت مشارکت مردم در انتخابات

صفحه 13-26

ابوالحسن بکتاش؛ سید روح الله لطیفی


پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب / انتخابات

صفحه 119-134

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ گروه سیاست


ابر واژگان