درباره نشریه

فصلنامه علمی تخصصی پاسخ ش 24 ویژه تبیین گفتمان انقلاب اسلامی ایران در آغاز دهه فجر منتشر شد.

فهرست مطالب نشریه عبارت است از:

انقلاب اسلامی و آفاق تمدنی آن / نشست / سید سجاد ایزدهی ـ احمد رهدار      

انقلاب اسلامی؛ مُهر پایانی بر نظام پادشاهی در ایران و ارزش‌های آن/ ابوالحسن بکتاش 

ارزیابی انتقادی دیدگاه برخی روشنفکران دربارۀ صدور انقلاب اسلامی/ علی‌اکبر عالمیان

مبانی و منطق مقاومت و استکبارستیزی جمهوری اسلامی/ علی مجتبی‌زاده    

 مروری بر دستاوردهای استکبارستیزی انقلاب اسلامی ایران/ محمد ملک‌زاده 

دولت تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام‌معظم‌رهبری/ غلامرضا مهربان         

 پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب