راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

فصلنامۀ علمی ـ تخصصی پاسخ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه

 

ساختار کلی مقاله

الف) نحوۀ تدوین متن مقاله

  1. عنوان: عنوان مقاله گویا، رسا و ناظر به محتوای مقاله باشد.
  2. مشخصات نویسنده: نام و نام‌خانوادگی، رتبۀ علمی، تحصیلات، رشته، شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی.
  3. چکیده: عصارۀ مقاله است و باید بین 100 تا 150 کلمه باشد (بیان مسئله یا موضوع، قلمرو بحث، قلمرو منابع، اشاره به دستاورد‌ها).
  4. واژگان کلیدی: حداقل سه واژۀ کلیدی که نقش محوری در متن اصلی مقاله دارند.
  5. مقدمه: شامل خلاصه‌ای از بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، سؤال‌های پژوهش و پیشینۀ پژوهش است.
  6. بدنۀ اصلی مقاله: در سامان‌دهی بدنۀ اصلی مقاله لازم است به این موارد پرداخته شود: توصیف و تحلیل ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله، نقد و ارزیابی نظریات رقیب به‌طور مستدل، تبیین نظریۀ پذیرفته شده، تقسیم مطالب در قالب محورهای مشخص.
  7. نتیجه‎گیری: شامل یافته‌های حاصل از پژوهش با اهداف درنظرگرفته شده از انجام پژوهش، مقاله و مقایسۀ نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط پیشنهاد تحقیق است.
  8. ارجاعات: به شیوۀ درون‌متنی تنظیم شود: (نام‌خانوادگی مؤلف، سال نشر، شمارۀ جلد و صفحه)، همچنین استناد به کتب مقدس (قرآن، تورات، انجیل) به‌صورت (نام سوره: شمارۀ آیه) و قوانین موضوعه به‌صورت (شمارۀ ماده: شمارۀ بند) ذکر شود. اسامی نویسندگان خارجی به فارسی نوشته شده و از زیرنویس کردن معادل انگلیسی آنها خودداری شود.
  1. فهرست منابع: نام‌خانوادگی، نام، عنوان کتاب، (نام و نام‌خانوادگی مترجم، مصحح)، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مقاله: نام‌خانوادگی، نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، شمارۀ مجله، سال انتشار مقاله.

پایا‌ن‎نامه: نام‌خانوادگی، نام، عنوان پایان‌نامه، رشته، دانشکده، نام دانشگاه، نام کشور، سال دفاع.

  1. اشکال/ نمودار/ جداول: به‌طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‎گذاری شوند.

ب) اصول صفحه‌بندی و نگارش مقاله:

تعداد صفحات مقالات، حداقل 10 و حداکثر 25 صفحه 300 کلمه‌ای و با رعایت صفحه‌بندی موارد زیر قابل ارزیابی است:

1ـ مقاله باید در محیط نرم‌افزار Microsoft office word 2007 و ویرایش‎های بالاتر از آن تایپ شود.

2ـ اندازه‎ها از حاشیۀ صفحه، بالای صفحه سه سانتیمتر؛ پایین صفحه 5/2 سانتیمتر؛ سمت چپ صفحه 5/2 سانتیمتر؛ سمت راست صفحه 5/2 سانتیمتر تنظیم گردد.

ج) نکات مهم:

ـ مقاله‌های ارسالی نباید در هیچ کتاب یا مجلۀ دیگری چاپ شده باشند و یا به‌طور هم‌زمان برای کنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی ارسال شده باشند.

ـ مقالات دریافت‌شده عودت داده نمی‎شود.

ـ در این فصلنامه مقالاتی انتشار می‎یابد که در راستای پاسخ به شبهات نگاشته شده باشند.

ـ چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقالات ارسالی آزاد است.

ـ نسخۀ word و pdf مقاله باید به پست الکترونیکی ntpasokh@gmail.com ‌‌و یا از طریق پایگاه اینترنتی www.pasokhmag.ir ارسال شود.

ـ نامۀ پذیرش مقاله صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر ارزیابان توسط نویسنده، صادر خواهد شد.

ـ مقالات رسیده توسط سردبیر بررسی و پس از تأیید ارزیابان، برای چاپ آماده می‎گردد.