دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، بهمن 1402، صفحه 1-141 
ضرورت مشارکت مردم در انتخابات

صفحه 13-26

ابوالحسن بکتاش؛ سید روح الله لطیفی


پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب / انتخابات

صفحه 119-134

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ گروه سیاست