الزامات مشارکت حداکثری در انتخابات نظام اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

انتخابات یکی از مهم‌ترین رویدادهای انقلاب اسلامی ایران و مظهر عزت و اقتدار ایران اسلامی است. امتیاز نظام جمهوری اسلا‌می ایران، برخورداری از دو ویژگی «خدا محوری» و «مردمی بودن» است. نظام اسلا‌می از ابتدا، اهداف خود را بر طبق معیارها و ارزش‌های الهی تعریف کرد و در عین حال هویت و تجلی خود را از حضور مردم و اتکا به آرای عمومی جامعه دانست و از آنجا که جمهوری اسلا‌می ایران، نظامی دینی و مردمی است، ثبات و اقتدار آن نیز پس از اهتمام به حفظ ارزش‌های اسلامی، وابسته به حضور و مشارکت فراگیر مردم در عرصه‌های سیاسی همچون انتخابات می‌باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش تحقق مشارکت حداکثری نیازمند توجه همه بخش‌های نظام اعم از مسئولان، نامزدهای انتخاباتی و مردم به وظایفی است که در نظام اسلامی برای برگزاری انتخابات پرشور، رقابتی، قانونمند و در چارچوب یک رقابت سالم تعریف شده است. در این تحقیق وظایف و مسئولیت‌هایی که سه گروه مذکور برای تحقق مشارکت حداکثری و رقابتی در انتخابات نظام اسلامی بر عهده دارند، براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و در خلال یک فرایند علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها