اخلاق انتخاباتی از دیدگاه قرآن و روایات معصومان (علیهم السلام)

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه تفرش

چکیده

انتخابات، روشی مسالمت آمیز برای قانون‎گذاری و انتخاب حاکمان و یکی از ویژگی های حکومت های دموکراتیک است. دین اسلام از طریق نصوص دینی، شامل؛ آیات قرآن و روایات معصومان(علیهم السلام)، مختصات اخلاق انتخاباتی خود را ترسیم کرده‌ است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تحلیل متون قرآنی و روایی با تبیین نظری به این پرسش پاسخ دهد که قرآن کریم و روایات معصومان(علیهم السلام)، چه ویژگی ‎ها و معیارهایی برای انتخابات عرضه کرده‌اند و ممیزات اخلاق سیاسی اسلام در نظام مردم سالاری دینی دربارۀ انتخابات، نسبت به دموکراسی های مدرن، چیست. مهم‎ترین یافته پژوهش حاضر عبارت است از: بررسی و تبیین نظری اخلاق انتخاباتی اسلام از طریق تحلیل متون قرآنی و روایی و در راستای اخلاق سیاسی انتخابات، که می‌تواند علاوه بر فواید نظری تشریح اخلاق فاضله اسلامی، برای حکومت های اسلامی در برنامه‌های توسعه سیاسی، راهگشا باشد. ترسیم اخلاق سیاسی اسلامی و وجوه تمایز آن با اخلاق سیاسی مدرن از دیگر یافته ‎های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها