دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، مهر 1400، صفحه 1-143 
بررسی نگرۀ تناقض گزاره‌های علمی قرآن با داده‌های علوم‌تجربی

صفحه 29-49

حسن‌رضا رضایی؛ فرج‌اله عباسی؛ محمدکاظم حسینی‌کوهساری


پاسخ به شبهۀ وهابیت در مسئلۀ جواز سبّ‌ولعن در مذهب تشیع

صفحه 89-114

مهدی محمدزاده بنی طرفی؛ قاسم محمدزاده؛ محمدامین مدهوشی‌مزرعی


طالبان و داعش، اشتراکات و افتراقات / نشست

صفحه 115-135

سیدمهدی علیزاده‌موسوی؛ مهدی فرمانیان؛ یاسر قزوینی‌حائری