عیار نقد سها دربارۀ مهریه و نفقۀ زنان

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

چکیده

زن و مرد در اسلام و آموزه‌های دینی هر دو انسان‌اند و در غالب موضوعات عقیدتی، اخلاقی و فقهی مساوی و یکسان هستند و صرفاً در چند موضوع و حکم محدود مانند تعدد زوجات، پوشش، مهریه و نفقه بین آنها تفاوت‌هایی وجود دارد که این تفاوت‌ها دقیقاً به جنسیت آن‌ها مربوط است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حمله به اسلام و قرآن، حوزه زنان است. دکتر سها در کتاب «نقد قرآن» اشکالات متعددی در مورد زنان کرده است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای به بررسی نظریه وی به‌ویژه در دو موضوع مهریه و نفقه پرداخته‌ و نتیجه می‌گیرد که بر خلاف ادعای ایشان، مهریه قیمت خرید زن نیست؛ چون غالباً هیچ تناسبی با ارزش و خدمات او ندارد؛ بلکه نشانه صداقت و علاقه است لذا مهریه می‌تواند غیرمالی باشد؛ حتی سفارش به بخشیدن مهریه شده است.
پرداخت نفقه بر مرد واجب شده است؛ چون حقِ زینت بخشیدنِ زن به آشیانۀ مرد است. قدرت بدنی و تولید کمتر زن، رنج طاقت‌فرسای حمل و زایمان، هزینۀ بیشتر زنان در زندگی و زینت، نیاز بقای جمال و نشاط زن به استراحت بیشتر، راهبرد پوشش و عدم اختلاط زن و مرد از حکمت‌های وجوب نفقه است.

کلیدواژه‌ها