شیوۀ حضرت ابراهیم علیه السلام در مواجهه با شبهات

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز

چکیده

قرآن‌کریم نمونه‌های متعددی از افسران جهاد تبیین را به ما معرفی کرده است، شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها حضرت ابراهیم8 باشد. من یک مروری داشتم بر جهاد حضرت ابراهیم8، دیدم یکی از برجسته‌ترین فرازهای جهاد ایشان جهاد تبیین و پاسخگویی به شبهات، مبارزه با شبهه‌افکنان و شبهه‌آفرینان است که این پیامبر خدا انصافاً پاسخ‌های ابتکاری و زیبایی را در برابر شبهه‌افکنان ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها