پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب / گروه ادیان

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

چکیده

اشاره
فصلنامۀ پاسخ با توجه به رسالت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه بر آن است تا یک بخش از نشـریه را به درج تعدادی از پرسش‌ها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروه‌های علمی این مرکز بررسی و پاسخ‌داده‌شده اختصاص دهد. در این بخش به‌اختصار حاصل برخی از این پژوهش‌ها برای استفاده پژوهشگران محترم و مخاطبان عزیز نشریۀ پاسخ ارائه می‌گردد.
شبهه اول: اسلام دین جنگ و خشونت یا دین صلح و رحمت!؟
برخی می‌گویند: «محمد پیامبر صلح نیست و اسلام از همان آغاز ظهورش دینِ جنگ و غارت بوده است؛ محمد شخصاً در 29 جنگ شرکت داشته است. اگر گاهی در موقعیت ضعف، پای صلح را به میان کشیده، به‌محض قرار گرفتن در موقعیتِ برتر، آن را زیر پا گذاشته است؛ قیاسِ او با اسطورۀ مسیح که یک‌شورشی بی‌خانمان و یک مصلحِ بی‌کس و مصلوب بود و در راه ترویج صلح و دنیای بی‌خشونت با گردن طناب‌دار را بوسید ولی خونی نریخت، اشتباه و نادرست است!»

کلیدواژه‌ها