پارادایم‌های تبشیر و راهبرد‌های جدید تبشیری / نشست علمی

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

چکیده

آنچه پیش‎روی دارید گفتگویی است که با جناب آقای دکتر احمدرضا مفتاح با موضوع «پارادایم‌های تبشیر و راهبرد‌های جدید تبشیری» انجام گرفته است؛ در این نشست علمی به مباحثی چون فعالیت‌های مبشّرین مسیحی در جهان اسلام، پارادایم‌های در حوزۀ تبشیر و انوع آن و نیز در ادامه به برخی از راهبرد‌های جدید تبشیری اشاره شده است.
مجلۀ پاسخ: پیش از اینکه فعالیت‌های مبشّرین مسیحی طرفداران بیشتری پیدا کند و منجر به تضعیف باورهای دینی و تغییر دین پیروان مذاهب دیگر گردد، ما وظیفۀ خودمان می‌دانیم که در مورد فعالیت‌های تبشیری روشنگری داشته باشیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد، به‌خصوص که فعالیتهای تبشیری عمدتاً در جهان اسلام رخ می‌دهد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌طرف باشیم؛ زیرا دغدغه‌های دینی ما اجازه نمی‌دهد که برخی فعالیتهای تبشیری منجر به تضعیف باورهای دینی شود؛ حضرت استاد لطفاً توضیح مختصری دربارۀ پارادایم‌های تبشیری و راهبرد‌های جدید تبشیر اشاره بفرمایید؟