بازخوانی عوامل ریزش های انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نویسنده

چکیده

انقلاب اسلامی در کنار رویش‌های فراوان و نویدبخش خود، با ریزش‌هایی نیز در سطح جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های تأثیرگذار سیاسی و غیرسیاسی و سطح عمومی مردم مواجه بوده است که این پدیده از منظرهای روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، تاریخی و سیاسی، قابل مطالعه و بررسی و برای افزایش رویش‌ها و کاهش ریزش‌ها لازم است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه‌ای به بازخوانی عوامل ریزش‌های انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری به‌عنوان دیده‌بان بصیر و هوشیار انقلاب اسلامی پرداخته شده است. از منظر ایشان ریزش‌های جبهه انقلاب اسلامی طیف متنوعی از عوامل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی را دربرمی‌گیرد؛ از ضعف در باورمندی به ارزش‌ها و فقدان بصیرت و بینش لازم و ضعف تحلیل سیاسی گرفته تا معیار قرار دادن افراد به جای حق، دنیا طلبی و گرایش به دنیا، وابستگی‌های افراطی حزبی، عدم تشخیص زمانه و شناخت دشمن و عدم ترسیم خطوط مرزبندی با دشمن، نداشتن استقامت و خستگی از ادامه مسیر، جاه طلبی، حب و بغض‌ها و عقده‌ها و کم ظرفیتی و تحلیل نادرست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading the Factors of Individual Declines in the Path of the Islamic Revolution from the Perspective of the Supreme Leader

چکیده [English]

In addition to the great and hopeful support of the people on the way to the Islamic Revolution, he has faced individual declines at the level of political currents and influential political and non-political figures as well as the general public. This phenomenon can be studied and investigated from psychological, sociological, historical, and political perspectives and its results are necessary to increase associations and reduce declines. In this study, with a descriptive-analytical method and a library study, the factors of decline during the Islamic Revolution have been reread from the perspective of the Supreme Leader as a visionary and vigilant observer of the Islamic Revolution. From his point of view, individual declines in the front of the Islamic revolution include a variety of religious, moral, social, and political factors. These factors include weak belief in values and lack of insight and vision, weakness of political analysis, putting people as criteria instead of right, worldliness, extreme party affiliations, lack of knowledge about current conditions and enemies, lack of demarcation with Enemy, lack of endurance, tiredness from continuing the path, ambition, love and hate, mental complexes, and incorrect analysis of events. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • individual declines
  • political currents
  • supreme leader