گناه ذاتی و فدا دو بنیاد اساسی آیین مسیحیت

نویسنده

چکیده

گناه حضرت آدم(ع) و به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح(ع)، دو رکن اساسی دین مسیحیت را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین اگر حضرت آدم(ع) در بدو خلقت مرتکب گناه نشده بود، قرن‌ها پس از آن نیازی به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح(ع) نبود. با توجه به اینکه فعالیت مسیحیان برای جذب مسلمانان در سال‌های اخیر به‌صورت چشمگیر گسترش پیدا کرده است، ضرورت دارد که مبانی مسیحیت در معرض ارزیابی قرار بگیرد. هدف این پژوهش تحلیل انتقادی این دو اصل مسیحیت است که با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است. این پژوهش با معیار عقلی این دو رکن مسیحیت را به چالش کشانده که اولاً بر طبق آموزه کتاب مقدس، بشر به علت گناه آدم(ع) در همین دنیا مجازات گردیده و آثار فراتر از آن ندارد. افزون بر آن سرایت گناه حضرت آدم به ابنای بشر محال عقلی است و بشریت به این گناه آلوده نشده است تا نیازی به فدیه دادن داشته باشد. چه اینکه خداوند با قدرتی که دارد می‌توانست بدون فدا شدن حضرت مسیح8 گناه بشر را ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of the Issues of Inherent Sin and Sacrifice, the Two Basic Foundations of Christianity

چکیده [English]

Paying attention to the sin of Adam (pbuh) and the crucifixion of Jesus (pbuh) are two basic pillars of Christianity. Just imagine, if Adam (pbuh) had not committed a sin at the beginning of creation, there would have been no need for Christ (pbuh) to be crucified centuries later. Considering that the missionary activities of Christians have expanded significantly in recent years, it is necessary to evaluate these concepts. The purpose of this research is the critical analysis of these two principles of Christianity, which was done with the library method.
This research has investigated these two pillars of Christianity with a rational criterion. Including: according to the teachings of the Bible, mankind has been punished in this world due to the sin of Adam (PBUH) and there will be no consequences beyond that. In addition to that, it is logically impossible for the sin of Adam (pbuh) to spread to the children of mankind, and humanity is not infected with this sin to need to be redeemed. Even in such a situation, God, with His power, could forgive the sins of mankind without sacrificing Jesus Christ (pbuh).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • inherent sin
  • Sacrifice
  • Hazrat Masih (pbuh)
  • Hazrat Adam (pbuh)