راهکارهای ارائۀ پاسخ برتر به شبهات

نویسنده

چکیده

متن پیش‌رو سخنان حضرت آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر محترم حوزۀ علمیۀ قم است که در مراسم  اختتامیه نخستین جشنوارۀ پاسخ برتر مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه در جمع خواهران و برادران، محققان، پژوهشگران و پاسخگویان به شبهات دینی ایراد شده است. ایشان در تیرماه 1401 و در آستانۀ دهه کرامت در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌های مرکز به مهم‌ترین شیوه‌های ارائۀ پاسخ برتر به شبهات اشاره کردند.