پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب

چکیده

فصلنامۀ پاسخ باتوجه‌به رسالت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه بر آن است تا یک بخش از نشـریه را به درج تعدادی از پرسش‌ها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروه‌های علمی این مرکز بررسی و پاسخ داده شده اختصاص دهد. در این بخش به‌اختصار حاصل برخی از این پژوهش‌ها برای استفاده پژوهشگران محترم و مخاطبان عزیز نشریۀ پاسخ ارائه می‌گردد.