کلیدواژه‌ها = سعادت اخروی
بررسی آیین مسیحیت براساس معیارهای عقلی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1402، صفحه 43-64

حمیدالله رفیعی‌زابلی