ساختن حرم و بارگاه از منظر قرآن‌کریم، سنت و سیرۀ مسلمانان

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

مرکز مطالعات

چکیده

تأثیرپذیری وهابیت از اندیشه‌های ابن‌تیمیه، زمینه‌ساز ایرادها، اشکالات و اتهام‌های زیادی علیه شیعیان بوده است. یکی از ایرادهای مطرح، ساختن بارگاه، بنای ضریح و حرم خواندن قبور اولیای الهی است. وهابیان این رفتارها را حرام و مشرکانه دانسته و معتقدند که این امور از بدعت‌های شیعیان است که جایی در عقائد، احکام اسلامی و سیرۀ پیوستۀ عموم مسلمانان ندارد. اتهام‌ رفتارهای مشرکانه در حالی پیوسته به پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم السلام نسبت داده می‌شود که در قرآن‌کریم و سیرۀ مستمر مسلمانان، از صدر اسلام تاکنون، مشروعیت، بلکه رجحان بنای بارگاه و ضریح بر قبور صالحان و حرم خواندن آن بارگاه‌ها و نماز و عبادت در آن مکان‌ها تأیید شده است؛ بسیاری از صحابه، تابعان و عالمان اهل‌سنت به زیارت قبور پیامبر اسلام| و امامان شیعه علیهم السلام و بزرگان دین ‌رفته و به آنان توسل می‌جسته و در کنار مراقد آنان به عبادت و استغاثه به درگاه خداوند می‌پرداخته‌اند. شیوۀ رفتار صحابه، تابعان و دیگر مسلمانان با قبور اولیای الهی در طول تاریخ دلیل محکمی علیه ادعاهای بی‌اساس وهابیان است.

کلیدواژه‌ها