صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در اسلام؛ نقدی بر رویکرد اسلام‌هراسی

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

صلح» و «هم­زیستی مسالمت­آمیز» اصل اساسی در پیوند زندگی اجتماعی بوده و نقش مهمی در تأمین امنیت و آسایش اجتماعی و توفیق دست‌یابی به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های فردی و اجتماعی دارد. در آیات قرآن کریم و سیره پیشوایان دین بر رعایت این دو اصل در روابط میان ملت­ها و توده مردم، بخصوص اقلیت­ها، تأکید شده است. مدارا و همزیستی مسالمت­آمیز با هم­نوعان بر مبنای اصل کرامت ذاتی انسان از اصول اساسی اسلام به­شمار می­آید؛ در مقابل، جنگ و خشونت، قابل تحسین نبوده و در اسلام بکارگیری آن تنها در شرایط خاص مجاز می­باشد. این درحالی است که رفتارهای خشونت­آمیز برخی مسلمانان و گروه­های منتسب به اسلام، باعث ارائه تصویری خشن از اسلام گردیده است. در این نوشتار با توجه به آیات قرآن کریم و سیره پیشوایان دین، دیدگاه اسلام درباره «صلح» و «همزیستی مسالمت­آمیز» تبیین می‌گردد، تا ثابت شود که دین اسلام دین رحمت و عطوفت است و رفتارهای خشونت­‌آمیز برخی مسلمانان ناشی از فهم ناقص و نادرست آنان از اسلام و آموزه­های اسلامی است و ربطی به رهنمودهای اصیل اسلام ندارد.

کلیدواژه‌ها