نگاهی تحلیلی به ادلۀ انتصاب امام علی علیه السلام به‌عنوان پیشوای سیاسی؛ با تأکید بر واقعۀ غدیرخم

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

مرکز مطالعات

چکیده

انتصاب امام علی علیه السلام از سوی پیامبر به‌عنوان رهبر سیاسی جامعۀ اسلامی، مهم‌ترین مسئله‌ای است که از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم تاکنون تحولات عمیق و گسترده‌ای را موجب شده است. تحلیل مفاد نصوص دینی در دلالت بر انتصاب امام به رهبری سیاسی از خاستگاه اسلامی یکی از مباحث مهم در این راستاست. برخی از نواندیشان دینی می گویند مفاد آیات قرآن و بیانات پیامبر| و سخنان امام علیه السلام، معرفی امام علیه السلام به‌عنوان الگوی ایمانی است و دلیل معتبری بر نصب ایشان به‌عنوان حاکم سیاسی وجود ندارد!
این ادعا با تحلیل آیات قرآن، شواهد درون‌متنی و برون‌متنی سخنان پیامبر غدیر خم و سخنان امام علیه السلام بررسی و نقد می‌شود. 1. بازخوانی ادلۀ قرآنی و روایی و گزارش‌های تاریخی، بر نصب امام علیه السلام به‌عنوان حاکم سیاسی دلالت دارد و فروکاهیدن مفاد آن به معرفی ایشان به‌عنوان الگوی ایمانی، فاقد اعتبار کلامی و قرآنی است؛ 2. دلائل قرآنی و روایی ادعاشده توان اثبات عرفی بودن حکومت را ندارد؛ 3. تفسیر سکولاریستی سخنان امام علیه السلام، فاقد اعتبار روش‌شناختی تفسیر متون دینی است!

کلیدواژه‌ها