بررسی و تحلیل نقش‌ جریان‌های تأثیرگذار در پیدایش حادثۀ عاشورا (1)/ گفتگو

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

نهضت عاشورا با تمام درس‏ها و عبرت‏هاى آن، پیام‏دار شکوه و عظمت آن بزرگمرد الهى، یعنى سید جوانان اهل بهشت، حضرت حسین‌بن‌على× است. اینکه نهضت بى‏مثال عاشورا همچنان بر تارک جهان مى‏درخشد و روزبه‌روز بر تجلّى آموزه‏هاى آن براى تشنگان حقیقت و طالبان سعادت افزوده مى‏شود، چیزى نیست مگر موهبتى برخاسته از عظمت شأن و بلندى مقام آن امام همام و نشانه‏هاى وجودى او و از این روست که این نهضت مقدس با نام حسین× زنده است.
نهضت عاشورا در بردارندۀ مشخصه‏ها و ابعاد مختلف شئون بشرى است؛ به‌گونه‏اى‌که سال‏هاست که فکر بشر را جلب خود کرده و انسان امروز، هر روز از آن واقعه، ابعاد جدیدترى را مى‏یابد و تشنه‏تر از همیشه به بررسى ابعاد و آموزه‏هاى آن مى‏پردازد. مسلمانان باید در فراگیرى درس‏ها و عبرت‏هاى عاشورا، بذل همت کنند و در طریق رسیدن به سعادت، آنها را چراغ راه خویش قرار دهند. از آن‏رو که شخصیت وجودى حضرت سیدالشهدا و قیام الهى او مشتمل بر جلوه‏هاى متنوعى از هدایت انسان‏هاست و همین امر سبب جلب افکار اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان به این حقیقت شده و هرکس از زاویه‏اى به بررسى و تحقیق دربارۀ شخصیت، سیره و سنت او نشسته و در این میان به نتایج مفیدى هم دست یازیده است.

کلیدواژه‌ها