خشونت‌های تکفیری و بررسی انطباق آن با سیرۀ نبوی و علوی

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

مرکز مطالعات

چکیده

این مقاله با بررسی گزاره‌های تاریخی دربارۀ رفتارهای خشونت‌آمیزی که با اسیران در صدر اسلام صورت گرفته به این نتیجه دست‌یافت که دسته‌ای از این گزارش‌ها به‌جهت ضعف سند، بی‌اعتبار بوده و برخی دیگر بدون ذکر سند و دلایل تاریخی، رویداد‌های تحریف شده‌ای ارائه نموده‌اند که دستاویز گروه‌های تکفیری همچون داعش شده است. مستشرقان و دشمنان پیامبراکرم صلی الله و علیه و آله با هدف اسلام‌هراسی، رویداد‌ها را وارونه جلوه می‌دهند و زمینۀ انتساب خشونت به اسلام را فراهم می‌آورند تا سیمای خشنی از اسلام ارائه دهند و مانع گرایش دیگران به اسلام و مکتب اهل‌بیت علیهم السلام گردند. در‌حال‌حاضر این رویکرد دین‌ستیزانه با ظهور داعش خیزش دوباره یافته است؛ استعمار نو رفتارهای جاهلانه، خشونت‌بار و غیرانسانی آنان را با استناد به گزاره‌های تاریخی نادرست، دستاویز تبلیغی خود برای اسلام‌ستیزی و نیز علیه پیامبر صلی الله و علیه و آله و امیرمؤمنان علیه السلام قرار داده‌اند؛ این مقاله به بررسی دقیق این گزاره‌ها و علل وقوع آنها پرداخته و به این نتیجه رسید که انتساب رفتارهای خشن و کشتار اسیران به پیامبر گرامی اسلام صلی الله و علیه و آله و امیرمؤمنان علیه السلام با هدف اسلام‌هراسی و انگیزه‌های کینه‌توزانه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها