تکفیر و پروژه سرزمین سوخته (خاورمیانه)/ گفتگو

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

 جهاد و جاهلیت و امثال این در کنار آن عقاید ابن‌تیمیه و محمد بن‌عبدالوهاب و برخی از اندیشه‌های اخوان قرار گرفت و با هم ترکیب شد که از این ترکیب، سلفی‌های جهادی بیرون آمد. چون سلفی‌های جهادی روی جهاد بیشتر از همه تأکید داشتند و جهاد را واجب عینی و اوجب واجبات می‌دانستند لذا اسم اینها شد سلفیة جهادی. در مقابل این گروه‌ها (اخوان و سلفیه جهادی) طیفی مثل وهابیت بودند که عده‌ای به آنها سلفیه سنتی می‌گفتند و به طیف دیگری مثل البانی که شاید اختلافاتی هم با وهابیت داشت، اسم اینها را سلفیه علمی گذاشتند. واقعیت این است که خیلی از اینها به معنای دقیق کلمه سلفی محسوب نمی‌شوند. اگر بخواهید به معنای دقیق کلمه بگویید چه کسی سلفی است؟ باید بگویید اهل حدیث پاکستان، انصارالسنه محمدیة مصر و وهابی‌ها سلفی هستند البته طبق آن تعریفی که ابن‌تیمیه کرده است. اما اینکه چقدر عقایدشان عین سلف است بحث دیگری است. 

کلیدواژه‌ها