نگاهی تطبیقی به جایگاه زن در ادیان

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

همة ادیان آسمانی در اصول، با یکدیگر مشترک بوده و اختلاف آن‌ها تنها از نظر کمال و نقص است؛ با این وجود اختلافاتی فراتر از اصول و حتی مطالب اشتباه را می‌توان در بعضی از ادیان مشاهده نمود که حاکی از وجود تحریف در آنها بوده و با توجه به تاریخ مصرف هر یک از آنها امری طبیعی تلقی می‌شود از جمله موضوعاتی که به رغم اهمیت و کثرت مصداق، مورد تحریف واقع شده موضوع زنان است، نگاه درجه دومی به زن، موجود پست­تر قلمداد شدن، نداشتن استقلال و وابستگی به مرد و در خدمت او بودن، درک پایین، برخوردار نبودن از استعداد کمال‌یابی حداقل به اندازه مرد، از جمله اموری هستند که در ادیان مختلف ـ جز دین خاتم که اراده‌ خداوند بر مصون ماندن متن مقدس آن یعنی قرآن از تحریف تعلق گرفته است ـ به روشنی و فراوانی به‌چشم می­خورد.

کلیدواژه‌ها