راهبردها و شیوه‌های رسانه‌ای غرب برای فروپاشی خانواده

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

فرهنگ یک جامعه، یعنی تمامیت باورها و ارزش‏های آن جامعه و همچنین آداب و رسوم برآمده از آن باورها و ارزش‌ها. چیزی که باعث تثبیت و انسجام این باورها و ارزش‏ها در جامعه می‏شود، خانواده است. استعمارگران با درک و شناخت دقیق این موضوع، به‌خوبی دریافته‏اند که امروزه آنچه باعث شده حکومت اسلامی ایران استحکام داشته باشد و در طول زمان نیز گسترش بیشتری یابد، انسجام خانواده است که مرکز ثقل فرهنگ اسلامی ا‌ست. آنان چاره‌ای ندارند که برای از بین بردن فرهنگ اسلامی بر حریم، خانواده هجوم برند؛ بنابراین با در اختیار گرفتن غول‌های رسانه‏ای، به دنبال بلعیدن ارزش‌ها و باورهای فرهنگی جامعة اسلامی هستند. آن‌ها برای نیل به این امر، بیشترین تمرکز خود را روی خانواده گذاشته‌اند و با استفاده از شبکه‏های ماهواره‏ای و اینترنتی و پخش فیلم‏های مستهجن، کانون خانواده را آماج حملات خود قرار داده‏اند. آنان با شناسایی دقیق کارکردها و نقش خانواده در پیش‌برد فرهنگ اسلامی، سعی دارند از راه‌های مختلف این کارکردها را از میان برده و خراب کنند.
با توجه به اهمیت این موضوع، در این نوشتار سعی شده به بررسی این مطلب پرداخته شود که چگونه و با چه شیوه‌هایی، رسانه‏های غربی دنبال فروپاشی خانواده و فرهنگ اسلامی هستند.

کلیدواژه‌ها