آسیب‏شناسی فرهنگ رفتار جنسی در خانواده

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

امروزه خانواده در شناخت و تعدیل غریزه جنسی نقشی بی بدیل دارد. همچنین رفتار خانواده بخصوص والدین در نهفتگی یا بیداری این غریزه سرنوشت‌ساز مؤثر است. از طرفی آگاهی نسبت به هر موضوعی، فرد را از آسیب‌های احتمالی که از عدم آگاهی به آن سرچشمه می‌گیرد، حفظ می‌نماید. باید توجه داشت یکی از مسؤولیت‌های بزرگ در تربیت فرزند، دور نگاه داشتن او از تحریکات جنسی است، به‌خصوص در سنین نزدیک به بلوغ؛ بنابراین والدین باید آموخته‌های دوران کودکی فرزندان را کنترل نمایند و از هر دو جنبه داخلی (درون خانوادگی) و خارجی (برون خانوادگی) مراقبت‌های لازم را مد نظر داشته و او را از ابتلا به آسیب‌های احتمالی این غریزه محفوظ دارند. لازم است والدین در حضور کودک از ارائه محرکات خودداری نمایند و از ورود آسیب‌هایی چون عدم رعایت پوشش عورت، بوسیدن کودک توسط نامحرم، بازی با اعضای جنسی کودک، همبستری فرزندان در مکان واحد، پنهان نبودن روابط زناشویی، بازى‌هاى جنسى فرزندان، لُخت شدن در برابر کودکان یا لُخت کردن آنها جلوگیری نمایند. بر این اساس توصیه می‌شود والدین فضای خانواده را تا حد ممکن از محرکات جنسی تخلیه کرده و دور نگه‌دارند. سالم‌سازی این فضا شامل رعایت در گفتار، رفتار، رسانه، تصاویر و هر عامل محرک دیگر، می‌شود.

کلیدواژه‌ها