کودکی، نوجوانی و جوانی؛ مختصات و ملزومات دینداری

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

مرکز مطالعات

چکیده

در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، اصول و روش‌های تربیت دینیِ کودکان، نوجوانان و جوانان از آیات قرآن کریم و روایات معصومینD استخراج شده است. محقق در این پژوهش تلاش کرده است تا اصول و روش‌های تربیت دینی را متناسب با مراحل رشد تا سن بیست و یک سالگی بیان کند. به همین منظور، بعد از بیان اصول تربیت دینی، هم‌چون محبت به فرزند، رعایت عدالت بین فرزندان و متربیّان، برنامه داشتن برای تربیت و ...، روش‌های تربیت در سه دورة پیش از تولد، بدو تولد و پس از تولد مورد توجه قرار گرفته است. در روایات، بخش عمده تربیت ـ که پس از تولد رقم می‌خورد ـ به سه دورۀ هفت ساله تقسیم شده است که محقق به تبیین آن‌ها پرداخته و به شیوه تربیتی مختص هر کدام اشاره کرده است. ضمن آن‌که از تبیین‌های روانشناختی نیز در جای جای این پژوهش استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها