پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز

چکیده

اشاره
فصلنامۀ پاسخ با توجه به رسالت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه بر آن است تا یک بخش از نشـریه را به درج تعدادی از پرسش‌ها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروه‌های علمی این مرکز بررسی و پاسخ‌داده‌شده اختصاص دهد. در این بخش به‌اختصار حاصل برخی از این پژوهش‌ها برای استفاده پژوهشگران محترم و مخاطبان عزیز نشریۀ پاسخ ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب

نویسنده [العربیة]

  • مرکز مطالعات و پاسخگویی به
مرکز
چکیده [العربیة]

اشاره
فصلنامۀ پاسخ با توجه به رسالت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه بر آن است تا یک بخش از نشـریه را به درج تعدادی از پرسش‌ها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروه‌های علمی این مرکز بررسی و پاسخ‌داده‌شده اختصاص دهد. در این بخش به‌اختصار حاصل برخی از این پژوهش‌ها برای استفاده پژوهشگران محترم و مخاطبان عزیز نشریۀ پاسخ ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حجاب
  • زن
  • دین
  • اجباری
  • مالکیت