نگاهی به شخصیت، سوابق و فعالیت‌های محمود صَرخی در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز

چکیده

چکیده
یکی از روش‌های دشمن برای تخریب اسلام، فرقه‌سازی و تشدید اختلافات در میان مذاهب اسلامی است. تشکیل گروه‌های تکفیری وهابی و همزمان، حمایت از تندروهای شیعه، مانند فرقۀ صَرخی، ازجمله اقداماتی است که کشورهای غربی در راستای سیاست‌های ضداسلامی خود دنبال می‌کنند.
این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه‌ای و با هدف معرفی و نقد شخصیت و افکار محمود صَرخی نگارش شده است. بررسی‌ها نشان داد که صَرخی از لحاظ خانوادگی و اخلاقی، شخصی مطرود است. وی از نظر سیاسی وابسته به حزب بعث عراق بوده و خیانت‌های متعددی در پرونده خود دارد. وی از جهت علمی روحانی‌نمایی کم‌سواد و بدون سابقه علمی و تحصیلی پیوسته است؛ ازاین‌رو هرچند اندیشه‌های او قابل‌توجه نیست؛ اما برای شناخت بیشتر شخصیت و جریان انحرافی او مطالبی بیان‌شده است.
 

کلیدواژه‌ها