بررسی حکمت‌های جواز ازدواج موقت در مقایسه با آسیب‌های همباشی و دوستی دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز

چکیده

چکیده
واقعیت‌های زندگی اجتماعی نشان می‌دهد که همواره برای همۀ افراد، شرایط تشکیل زندگی مشترک دائمی فراهم نمی‌شود. مضاف بر این ممکن است مردی با وجود داشتن همسر دائم، به سبب وجود برخی از موانع، نتواند نیاز جنسی خود را به‌صورت رضایت‌بخشی تأمین کند. مسئلۀ دیگر وجود زنانی است که به سبب طلاق، مرگ همسر و یا بازماندن از ازدواج دائم، نتوانسته‌اند نیاز جنسی خود را از راه ازدواج دائم ارضا کنند. نظام فقهی اسلام برای رفع چنین تنگناهایی ازدواج موقت را، به‌عنوان بهترین جایگزین، پیشنهاد کرده است. برخی از مخالفان ازدواج موقت، آن را با زنا همگن دانسته و با کرامت زن ناسازگار خوانده و ازاین‌رو روابط آزاد مبتنی بر عشق زن و مرد (ازدواج سفید) را بر ازدواج موقت برتری داده‌اند. در پژوهش حاضر با تکیه‌بر مباحث حقوقی و روان‌شناختی نشان داده‌ایم که اولاً ازدواج موقت از هویتی کاملاً متمایز از زنا برخوردار است و ثانیاً به سبب وجود حکمت‌های متعدد، بر روابط آزاد زن و مرد (همباشی و دوستی دختر و پسر) برتری دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری داده به ‌روش کتابخانه‌ای انجام‌شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

بررسی حکمت‌های جواز ازدواج موقت در مقایسه با آسیب‌های همباشی و دوستی دختر و پسر

نویسندگان [العربیة]

  • احمدرضا فامیل‌دردشتی
  • رمضانعلی حسنی
مرکز
چکیده [العربیة]

چکیده
واقعیت‌های زندگی اجتماعی نشان می‌دهد که همواره برای همۀ افراد، شرایط تشکیل زندگی مشترک دائمی فراهم نمی‌شود. مضاف بر این ممکن است مردی با وجود داشتن همسر دائم، به سبب وجود برخی از موانع، نتواند نیاز جنسی خود را به‌صورت رضایت‌بخشی تأمین کند. مسئلۀ دیگر وجود زنانی است که به سبب طلاق، مرگ همسر و یا بازماندن از ازدواج دائم، نتوانسته‌اند نیاز جنسی خود را از راه ازدواج دائم ارضا کنند. نظام فقهی اسلام برای رفع چنین تنگناهایی ازدواج موقت را، به‌عنوان بهترین جایگزین، پیشنهاد کرده است. برخی از مخالفان ازدواج موقت، آن را با زنا همگن دانسته و با کرامت زن ناسازگار خوانده و ازاین‌رو روابط آزاد مبتنی بر عشق زن و مرد (ازدواج سفید) را بر ازدواج موقت برتری داده‌اند. در پژوهش حاضر با تکیه‌بر مباحث حقوقی و روان‌شناختی نشان داده‌ایم که اولاً ازدواج موقت از هویتی کاملاً متمایز از زنا برخوردار است و ثانیاً به سبب وجود حکمت‌های متعدد، بر روابط آزاد زن و مرد (همباشی و دوستی دختر و پسر) برتری دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری داده به ‌روش کتابخانه‌ای انجام‌شده است.
 

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • ازدواج موقت
  • زنا
  • ازدواج سفید
  • دوستی دختر و پسر