روحانیت و مدیریت سیاسی؛ بایسته‌ها و چالشها

نویسنده

چکیده

ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی و نقش و مسئولیت روحانیت، به‌عنوان نهاد متولّی دین و حافظ احکام و ارزش‌های اسلامی، ضرورت حضور روحانیت در عرصۀ سیاسی اجتماعی و مدیریتی را به‌همراه دارد. این حضور از گذشته تا به امروز همواره مورد بحث و مناقشه بوده و با بروز برخی مشکلات و کاستی‌ها به‌ویژه در چند سال اخیر تشکیک‌هایی در مورد آن مطرح شده است. از‌این‌رو بازخوانی ضرورت مدیریت سیاسی روحانیت و ارزیابی آن و ترسیم بایسته‌ها و آسیب‌های فراروی آن ضروری می‌نماید. تحلیل منصفانه از حضور روحانیت در عرصه‌های مدیریتی در طول حیات نظام جمهوری اسلامی بیانگر آن است که با وجود همه موانع، کاستیها و دشمنیها، روحانیت با برخورداری از اعتماد مردمی و سرمایه اجتماعی توانسته است در فراز و فرودهای مختلف و در برابر بحران‌ها و مشکلات، کشور را اداره کند. بحران‌هایی که می‌توانست هر نظام سیاسی را با چالش جدی و حتی خطر فروپاشی روبرو سازد و اگر روحانیت در میدان سیاسی و اجتماعی حضور نمی‌یافت، مشکلات به مراتب بیشتر و جدی تری فراروی نظام قرار داشت و استحاله هویت اسلامی و ارزشی نظام دور از انتظار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clergy and political management; The needs and challenges

چکیده [English]

Clergy and political management; The needs and challenges
Ali Mojtabazadeh

Abstract
The religious nature of the Islamic Republic system and the role and responsibility of the clergy (as an institution responsible for religion and guardian of Islamic rules and values) entails the necessity of the presence of the clergy in the political, social and administrative spheres. It has always been discussed and disputed from the past until today, and with the emergence of some problems and shortcomings, doubts have been raised about it. Therefore, re-reading the necessity of the political management of the clergy, drawing the needs and harms. A fair analysis of the presence of the clergy in the management fields during the life of the Islamic Republic shows that despite all the obstacles, shortcomings and enmities, the clergy, with the trust of the people and social capital, has been able to survive in various fluctuations and in the face of crises. If the clergy was not present in the political and social fields, perhaps the crises that could make any political system face a serious challenge and even the risk of collapse. Consequently, the transformation of the Islamic identity and the value of the system was not far from expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clergy
  • Political Management
  • Imam Khomeini
  • Islamic Republic of Iran