آسیب‌شناسی مراسم عزاداری با تأکید بر جامعۀ ایران

نویسندگان

چکیده

مصون ماندن دین اسلام از انحرافات در صدر اسلام و در طول تاریخ مرهون فداکاری امام حسین(ع) است؛ ظرفیت‌های موجود در قیام امام حسین(ع) این فرصت را فراهم کرده است که پس از هزاروچند صدسال، هرساله عزای امام حسین(ع) برپا گردد و در این مراسم‌ها معارف دینی عرضه گردیده و راه بر انحرافات بسته می‌شود؛ مسئلۀ تهدیدکننده اینکه گاهی همین مراسم‌هایی که به نام عزاداری و دین برپا می‌شود خود دچار تحریف و آفت می‌گردد.
پژوهش پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی انجام‌گرفته به آسیب‌شناسی عزاداری با تأکید بر جامعۀ ایران پرداخته است؛ بررسی‌ها وجود و یا زمینه‌های بروز برخی انحرافات را نشان می‌دهد که بر اساس منابع دینی موردبررسی قرارگرفته‌اند؛ برخی آسیب‌ها و آفات عبارتنداز: اصل قرار گرفتن شور و تضعیف شناخت، تحریف هدف قیام، دروغ، بزرگنمایی، طرح مباحث موهن، قمه‌زنی، استفاده از سبک‌های نامناسب، کاسب‌کاری از طریق مجالس عزاداری و خرافات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of mourning ceremony with emphasis on Iranian society

چکیده [English]

The preservation of Islam from the deviations at the beginning of Islam and throughout history is due to the sacrifice of Imam Hussain (AS). The capacities available in the uprising of Imam Hussain (a.s.) have made it possible to hold the mourning ceremony of Imam Hussain (a.s.) every year after thousands and hundreds of years. Of course, religious education is provided in this ceremony to close the way of deviations as much as possible. It is a pity that sometimes these gatherings, which are held in the name of mourning for Imam Hussain (peace be upon him), are also distorted and plagued. The upcoming research, which has been conducted using library sources and descriptive methods, has dealt with the pathology of mourning ceremonies with an emphasis on Iranian society. Investigations based on religious sources show the existence or causes of some deviations, such as: giving authenticity to feelings, paying little attention to knowing the message and life of Imam Hussain (AS), and distorting the purpose of the uprising of Imam (AS). , lying, exaggerating some events, raising offensive topics, using a machete, using inappropriate styles of mourning, paying attention to the financial aspects of mourning gatherings, and spreading superstitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mourning gatherings
  • Iranian Society
  • Pathology
  • deviations
  • religious sources