بررسی و تحلیل رابطۀ برپایی مجالس عزاداری با افسردگی

نویسنده

چکیده

غم از هیجاناتی است که ابراز آن رفتاری طبیعی است و می‌تواند در شرایطی نوعی اختلال روانی به‌حساب آید؛ برخی برپایی عزای اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به‌ویژه امام حسین(ع) را از مصادیق اختلال افسردگی مطرح کرده‌اند؛ در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی به این سؤال پرداخته شده است که «آیا برپایی مجالس عزا در سوگ ائمۀ اطهار(ع) از مصادیق افسردگی است؟»؛ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که براساس هیچ‌یک از ملاک‌های مطرح در تشخیص ناهنجاری‌ها و اختلالات روانی ازجمله «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM» نه‌تنها برگزاری مراسم عزاداری و ابراز رفتاری هیجانی غم از مصادیق ناهنجاری و یا اختلال افسردگی نیست؛ بلکه براساس پژوهش‌های انجام‌گرفته این‌گونه مراسم‌ها باعث شادی، نشاط و آرامش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the relationship between holding mourning meetings and depression

چکیده [English]

Sadness is one of the emotions that is a normal behavior and of course, it can be considered as a symptom of a mood disorder in certain circumstances. Some people have assumed the mourning of Ahl al Bayt (A.S.) and especially Imam Hussain (A.S.) as examples of depression. In this research, using library sources and in a descriptive way, the question that "is the holding of mourning gatherings in the mourning of Athar imams is one of the examples of depression or not?"
The results of the research show that according to none of the criteria in the diagnosis of mental disorders (including the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM), not only holding a mourning ceremony is not an example of depression, but such a ceremony also creates vitality and peace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mourning
  • depression
  • Excitement
  • sadness
  • Vitality
  • Peace