گونه‌شناسی مخالفان عزاداری امام حسین(ع)

نویسنده

چکیده

عزاداری برای اهل‌بیت(ع) به‌ویژه امام حسین(ع) در ماه محرم و صفر فرهنگ دیرینی است که مورد تأیید قرآن‌کریم و تأکید روایات است؛ اثرات بی‌نظیری که بر برپایی عزای حضرت سیدالشهدا8 مترتب است سبب شده که در طول تاریخ و در سده‌های اخیر مخالفان و جریانات معاندی به وجود آید؛ در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی انجام‌گرفته به دشمن‌شناسی مراسم عزاداری و راهکارهای مقابله با آن پرداخته شده است.
در بررسی تاریخی صورت‌گرفته مشخص گردید که وهابیت، حکومت پهلوی و برخی حکومت‌های قبل از آن، برخی تحلیل‌گران و تحریف‌کنندگان از دشمنان اصلی برپایی مراسم عزاداری شناخته می‌شوند و راه مقابله با دشمنان و حفظ مراسم عزاداری از تحریفات اقداماتی نظیرِ در میدان بودن عالمان دین، فعال‌سازی مردم با افزایش دانش، اصلاحات بر محور دین، الگو قرار دادن ائمۀ اطهار(ع) و تبیین سیرۀ امام حسین(ع) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of the opponents of Imam Hussain's (as) mourning

چکیده [English]

Mourning for the Ahl al-Bayt (a.s.), especially Imam Hussain (a.s.) in the month of Muharram and Safar, is an ancient culture that is confirmed by the Holy Quran and emphasized by traditions. The unique effects of mourning for the Sayed al-Shuhada (AS) have led to the emergence of opponents and opposing movements throughout history and in recent centuries. In this research, which was carried out using library sources and in a descriptive method, the antagonism of the mourning ceremony and the strategies to deal with it have been discussed.
In the historical investigation, it was found that the Jewish people, Wahhabism, the Pahlavi government, and some governments before that, some analysts and distorters can be considered the main enemies of the mourning ceremony. The way to confront the enemies and preserve the mourning ceremony from distortions is also with measures such as the presence of religious scholars, activating people (by increasing knowledge), reforming thoughts on the axis of religion, setting the example of the pure imams and, especially, explaining the life of Imam Hussain (a.s.). , it is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mourning
  • Imam Hussein (AS)
  • Opponents
  • Wahhabism
  • Distortions