بررسی تطبیقی آراء آیت‌الله سبحانی و علامه طباطبایی و طنطاوی در موضوع جهان شمولی خطابات قرآنی

نویسنده

چکیده

قرآن کتابى است جهانى و همۀ انسان‌ها مخاطب آن است. نداها و خطاب‌هایش، هیچ‏گونه رنگ و بوى نژادى، منطقه‏اى و طبقاتى ندارد. قرآن از همان آغاز، جهانى بودن رسالت رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) را اعلام کرد؛ رسالتى که همۀ مکان‌ها را در برمى‏گیرد و در همۀ زمان‌ها ماندگار مى‏ماند و همۀ امور انسان‌ها را شامل مى‏شود. با توجه به کتاب «مفاهیم القرآن» و «منشور جاوید» که از اولین تفسیرهای موضوعی قرآن‌کریم به زبان فارسی است و تفسیر ترتیبی «منیة الطالبین فی تفسیر القرآن‌المبین» و کتاب‌های دیگر قرآنی؛ می‌توان به اهمیت بررسی دیدگاه مفسر گرانقدر آیت‌الله جعفر سبحانی در خصوص جهانی بودن قرآن و پاسخ به پندارهای منطقه‌ای بودن این کتاب الهی پی‌برد. نوشتار پیش‌رو، پندارهای منطقه‌ای بودن قرآن‌کریم و جهان شمول نبودن معارف آن را با نگاهی به پاسخ‌های آیت‌الله سبحانی و با رویکرد تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و دکتر طنطاوی که بر تفسیر اثرگذار بودند؛ بررسی می‌شود تا این حقیقت بر همگان روشن گردد که آیات قرآن‌کریم و سیرۀ رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) در رساندن معارف قرآنی به ایران، روم، حبشه و غیره، گویاترین دلیل بر فراگیری و جهانی بودن قرآن است.

کلیدواژه‌ها