بررسی تطبیقی آیۀ وضو از نگاه اهل تشیع و تسنن

نویسنده

چکیده

هر کدام از دو مذهب شیعه و اهل‌سنت، براساس منابع علمی خود تلاش می‌ورزند، آیۀ وضو را مطابق دیدگاه خود تفسیر کنند و شیوۀ متفاوت وضو را بر اساس آن توضیح دهند. سه عبارت مهم، محل اختلاف در آیه مربوط (مائده: 6)، یکی «الی المرافق» است که جهت شستن دست‌ها (از پایین به بالا یا از بالا به پایین) را مشخص می‎کند. دوم «‎ارجلکم»‎ است که بر این اساس عده‌ای شستن پاها را و عده دیگر مسح کشیدن را در معنای آن بیان می‎کنند. سوم «‎الکعبین»‎ است که برخی آن را قوزک‌های پا و عده دیگر برآمدگی روی پاها می‎دانند. در این مقاله، تفاوت تفسیر اهل‌سنت و شیعه از آیه، به اختصار مورد بحث قرار گرفته و با رد برخی اشکالات اهل‌سنت در هر کدام از این سه مورد؛ شیوۀ وضو گرفتن شیعه را با آیۀ شریفه تطبیق داده شد.

کلیدواژه‌ها