بررسی انگاره‌های آزادی و گناه ذاتی از دیدگاه اسلام و مسیحیت

نویسنده

چکیده

بنابر نقل اناجیل، حضرت مسیح(علیه السلام) بر شریعت حضرت موسی(علیه السلام) تأکید داشته؛ اما پولس یهودی، مسیحیت را از مسیر اصلی‌اش منحرف و شریعت را از آیین مسیحیت، وفق مراد بت‌پرستان رومی نفی کرده است. «نهضت لوتری» در مقابل کلیسای کاتولیک به وجود آمد و خشونت و تعصب این مذهب، اگر از مذهب، کاتولیک بیشتر نباشد، کم‌تر نیست. اعتقاد به گناه ذاتی و نیز بخشوده شدن انسان‌ها از این گناه (با قربانی شدن حضرت مسیح(علیه السلام)) افزون بر اینکه جامعه را گناه‌آلود می‌کند، دارای اشکالات عقلی غیر قابل ‌توجیهی است. در دین اسلام نیز گناه ذاتی وجود ندارد تا بشر همیشه گناه‌آلود باشد؛ زیرا تقوا و پایبندی به شریعت، انسان را از گناه دورنگه می‌دارد و با نبود شریعت است که انسان نسبت به ارتکاب گناه بی‌قید و بند می‌شود.

کلیدواژه‌ها