موضوع‌ شناسی محاربه و افساد فی‌الارض در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده

چکیده

«محاربه» و «افساد فی‌الارض»، از جمله جرایم امنیتی است که براساس مستندات متقن دینی از جمله آیات و روایات، مجازات‌های سختی دارند؛ چرا که حفظ کیان جامعه و وجود امنیت در قلمرو حکومت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجازات این دو جرم، نیز به دلیل داشتن مصادیق گوناگون و گاه مشترک، ممکن است مشترک و یا متفاوت باشد. قانون مجازات اسلامی نیز مبتنی بر مستندات قرآنی و روایی و فتاوای فقیهانی که با دلایل قوی، که برگرفته از آموزه‌های وحیانی استوار است؛ تدوین و تصویب گردیده است؛ برای این دو جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته که در تحقق پیش‌رو به این مقوله اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها