بررسی تحلیلی تاریخی رویداد مصادرۀ اموال و قطع درختان بنی‌نضیر

نویسنده

چکیده

نوع برخورد رسول‎خداJ با یهودیان بنی‌نضیر، بدان جهت که با قطع تعدادی از درختان آنان و تصاحب بخشی از اموال ایشان همراه شده، از منظر برخی از مخالفان، نوعی راهزنی و دزدی به شمار رفته و این شبهه مطرح شده که چون مسلمانان در فقر و تنگدستی بودند، پیامبر(ص) با بهانه‌ای واهی سراغ آنان رفته و اموال آنان را تصاحب کرده است. واکاوی موضوع با استفاده از منابع متقدم به‌خصوص منابع تاریخی و تفسیری و بهره‌گیری از شیوۀ توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد، یهودیان بنی‌نضیر همانند سایر یهودیان مدینه، با ‎رسول‎خدا(ص) پیمان بسته بودند و بر اساس این پیمان نمی‌توانستند علیه پیامبر(ص) و مسلمانان توطئه کرده و دست به اقدامی بزنند، اما آنان پیمان خویش را نادیده گرفته و با کفار قریش همدست شده و آنان را علیه مسلمانان تحریک کردند. علاوه بر این ترتیبی دادند که پیامبر(ص) ترور شود. پیامبراکرم(ص) با اینکه قدرت داشت و می‌توانست آنان را به شدت مجازات کند، اما تنها از آنان خواست شهر را ترک کنند و به جای دیگری کوچ کنند.

کلیدواژه‌ها