نقد توجیه پذیری سکولاریسم با آموزه‌های قرآن

نویسنده

چکیده

سکولاریسم در غرب متأثر از برخی عوامل، از جمله تفکیک اقتدار دینی از اقتدار دنیوی در متون کتاب مقدس مسیحی‎ها ظهور کرد. در عالم اسلام هم برخی تحلیل‎گران مسلمان به تبع این دیدگاه، برخی آیات قرآن را به گونه‎ای تفسیر می‎‎کنند که همچون مسیحیت، سر از سکولاریسم در‌می‎‎آورد، از جمله با استناد به آیات 58 و 59 سورۀ نساء، استدلال می‎‎کنند که پیامبرJ، فاقد شأن حکومتی بوده و اطاعت از ایشان در همۀ امور حکومتی مطلق نیست و حتی خداوند دستورداده تا امر حکومت به مردم واگذار گردد. این در حالی است که اولاً بخش عمده‎ای از برنامه‎های اسلام بدون تشکیل حکومت، امکان اجرا ندارند. لذا پیامبرJ نیز علاوه بر اینکه خود تشکیل حکومت دادند، تکلیف حکومت بعد از خود را به امر الهی معین ساختند. ثانیاًً منظور از اولی الامر که خداوند متعال همچون اطاعت از خود، امر به اطاعت مطلق از آن‎ها می‎‎کند معصومینD است و نه مردم عادی وگرنه نقض غرض نسبت به ارسال انبیا و هدایت الهی صورت می‎‎گیرد؛ چنانکه روایات نیز مؤید این تفسیر از اولی الامر می‎‎باشند، ثالثاً آیه‎ای که امر می‎‎کند تا امانات به اهلش سپرده شوند، دلالت بر واگذاری امامت به ائمۀ اهل‎بیتD می‎‎باشند و نه مردم.