نقش معنویت و شبهه‌زدایی کلامی در بهبود بیماری‌های فراگیر

نویسندگان

چکیده

بی‌شک اضطراب ریشۀ بسیاری از بیماری‌ها و از بین‌ برندۀ سیستم ایمنی انسان است. در بیماری‌های فراگیر از جمله کرونا ویروس، به اذعان پزشکان کسانی که از سیستم ایمنی کمتری برخوردارند، آسیب‌پذیرترند. از طرفی هر آن چیزی که سیستم ایمنی را در بهبود این بیماری بالا می‌برد، مفید و ارزنده‌ است. ایمان به خدا، آرامش‌بخش همۀ جان‌هاست؛ توجه به معنویت حقیقی انسان را با فطرت خویش هماهنگ و به خدا متصل می‌کند و سبب آرامش وی می‌شود؛ زدودن شبهات ذهنی که مستقیم بر روی ایمان انسان‌ها اثر می‌گذارد نیز تأثیر قابل توجهی در آرامش درونی انسان دارد. در این مقاله سعی شده با ذکر یافته‌های تجربی در خصوص اثرگذاری معنویت در بهبود بیماری‌های همه‌گیر، گامی در رواج توجه به معنویت در بهبود انواع بیماری‌ها برداشته شود و از آن‌جا که بیماری کرونا بیش از شرور دیگر برای متدینان ایجاد شبهه کرده است و مستقیم ایمان آن‌ها را نشانه رفته، علاوه بر توجه به معنویت حقیقی، به زدودن شبهات و چگونگی تقویت ایمان انسان نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها