راهـکارهـای افـزایش نشاط خـانواده در قرنطینۀ خـانگی نـاشی از کـرونا

نویسنده

چکیده

کاهش روابط برون خانوادگی و اختلال فعالیت‌های اجتماعی در اثر بروز و ظهور ویروس کرونا و حضور بیشتر افراد در خانه (قرنطینۀ خانگی)، زمینه‌ساز پیدایش احساس رخوت و کاهش آستانۀ تحمل افراد می‌گردد. بر اساس روش مطالعۀ کتابخانه‌ای صورت گرفته؛ را‌هکارهایی چون افزایش احساس رضایت، گفتگوهای هدف‌دار، شوخی و بازی، فعالیت‌های عبادی و معنوی فردی و دسته‌جمعی اعضای خانواده از جمله راهکارهایی است که هریک از اعضای خانواده می‌توانند در شرایط ناخوشایند کرونایی با به‌کارگیری آن‌ها به افزایش شادی خود و اعضای خانواده کمک کنند و جنبۀ آرامش‌بخشی خانواده که رسالت اصلی آن است‌ را تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها