بررسی شبهۀ عدم وجود و صحت روایات تولد و حیات امام‌مهدی(عج) از منظر اهل‌سنت

نویسنده

چکیده

براساس یک شبهه، تولد فرزندی از امام‌حسن عسکری(ع) با نام «مهدی» مشکوک است؛ اسناد و مدارک معتبر تاریخی مقبول در نزد اهل‌سنت، تولد چنین فرزندی را تأیید نمی‌کند. به‌عبارت‌دیگر هیچ سند محکم تاریخی که با موازین و معیارهای اهل‌سنت در قبول روایات تاریخی تأیید شود، در خصوص تولد و حیات مهدی(عج) وجود ندارد؛ ازاین‌رو راه اثبات وجود و حیات مهدی(عج) بر اهل‌سنت بسته است. در نقد این شبهه باید گفت که مسئلۀ اعتقاد به تولد و حیات حضرت مهدی(عج) تنها اختصاص به شیعیان ندارد؛ بلکه وجود انبوه روایات تولد مهدی(عج) در منابع و مجامع معتبر حدیثی و روایی اهل‌سنت نشان از اهمیت این‌گونه روایات دارد که در کنار متواتر بودن احادیث مهدی(عج) نشان از اعتبار این روایات با معیارهای اهل‌سنت دارد؛ البته صحت این روایات نیز از سوی عالمان اهل‌سنت تأیید شده است. افزون‌براین، پذیرش و تأیید رویداد تولد مهدی(عج) توسط نسب‌شناسانی که بیشتر از میان اهل‌سنت هستند و گواهی افراد موثقی که امام را پس از تولد و در دوران غیبت مشاهده کرده‌اند، آشکارا بر قوت چنین ادله‌ای افزوده است که مجموع این دلایل برای باور اهل‌سنت به تولد و حیات امام‌مهدی(عج) کفایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها