خانواده دیندار از منظر اسلام

نویسنده

چکیده

o پیش از ورود در اصل بحث، لطف کنید تعریفی از خانواده‌ی دیندار بیان کرده و به اهم مؤلفه‌ها و شاخصه‌‌های آن اشاره کنید؛ تا هم باب ورود به گفتگو باز شود و هم خوانندگان نشریه، بیش‌تر با فضای بحث آشنا شوند.
n این نکته را عرض می‌کنم که اصولا خانواده دیندار اسمش با خودش است یعنی خانواده‌ای که دینداری در او حاکم است و اگر ارتباط اولیه میان زن و شوهر بر پایه دین و دین‌مداری باشد و یا بر پایه مسائل حقوقی و اخلاقی اسلام باشد، همچنین روابطی که میان فرزندان شکل مى‌گیرد اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، و انسانی باشد ما به این خانواده دیندار می‌گوییم؛ یعنی خانواده‌ای که اساس روابط و شالوده‌اش بر دین و اخلاق و روابط دینی ترسیم مى‌شود. این خانواده دیندار است. این کلمه آنقدر روشن است که نیازی به تعریف خاصی ندارد.