رهیافتی به منظومة فکری مقام معظم رهبری(مدّ ظله العالی) در حوزه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (2)

نویسنده

چکیده

بدون‌شک یکی از مهم‌ترین عناصر موفقیت در هر کار، انضباط و برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی به انسان در شناخت بهتر ظرفیت‌ها، امکانات، محدودیت‌ها کمک می‌کند و فرد و سازمان را در استفاده بهینه از زمان و منابع، چابک‌تر و توانمندتر می‌سازد؛ در‌این‌راستا پروژه‌های علمی و فرهنگی نیاز بیشتری به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد و غفلت از این امر به تضییع منابع و امکانات مادی و معنوی و از دست‌رفتن فرصت‌های ارزشمند منتهی می‌شود. شناخت، تحلیل و پاسخگویی به شبهات هم از این قاعده مستثنا نیست، بلکه اهمیت افزون‌تری دارد؛ زیرا ورود شبهه به سیستم فکری و روانی فرد و جامعه ممکن است به‌سرعت باعث فروپاشی نظام اعتقادی و ارزشی شده و آسیب‌های جدی به دینداری مؤمنان وارد سازد. برنامه‌ریزی برای شناخت شبهات و پاسخگویی به‌هنگام، عالمان و نهادهای دینی را برای شناخت به‌موقع و پاسخگویی دقیق و علمی یاری می‌رساند و زمینه بهره‌جستن بهینه و بیشینه از منابع و امکانات مادی و معنوی را در این عرصه مهیا می‌کند. مقام معظم رهبری در سخنان خود همواره مراکز و نهادهای دینی، به‌ویژه حوزه‌های علمیه را به کارهای منظم، منضبط و برنامه‌ریزی شده در عرصة پژوهش و تبلیغ دینی سفارش کرده و این امر را از اهم اولویت‌ها برشمرده‌اند. در ادامه به بخش‌هایی از سخنان معظم‌له در‌این‌باره اشاره می‌کنیم.  

 1. ۱. بیانات در دیدار علما و روحانیون شهرری در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) ، 5/8/1373.
 2. ۲. بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه، 10/3/1383.
 3. ۳. سخنرانى در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلاى حوزة علمیة قم، 07/09/1368.
 4. ۴. سخنرانی در دیدار با اساتید، مسئولان، فضلا و طلاب بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(علیه السلام)، 01/11/1368.
 5. ۵. بیانات در آغاز درس خارج فقه، 20/6/1379.
 6. ۶. سخنرانى در دیدار علما و روحانیون استان همدان، 15/04/1383.
 7. ۷. همان.
 8. ۸. همان.
 9. ۹. پیام به همایش جهانى حکمت مطهر، 06/02/1383.
 10. ۱۰. بیانات در دیدار اعضاى کنگرة حکمت مطهر، 18/12/1382.
 11. ۱۱. بیانات در اجتماع بزرگ طلاب و فضلای حوزة علمیة قم، 29/7/1389.
 12. ۱۲. بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه، 9/7/1377.
 13. ۱۳. همان.
 14. ۱۴. بیانات در دیدار با علما و طلاب قزوین، 25/9/1382.
 15. ۱۵. بیانات در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیة قم، 14/9/1374.
 16. ۱۶. بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزة علمیة قم، 04/11/1369.
 17. ۱۷. بیانات در دیدار طلاب و روحانیون اصفهان، 8/8/1380.
 18. ۱۸. بیانات در آغاز درس خارج فقه، 14/06/1374.
 19. ۱۹. بیانات در دیدار علما و روحانیان، 7/5/1371.
 20. ۲۰. بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان، در آستانة ماه محرّم، 26/2/1375.
 21. ۲۱. بیانات در مراسم عمامه‌گذاری گروهی از طلاب، 26/10/1368.
 22. ۲۲. بیانات در دیدار علما و روحانیون کرمان، 11/02/1384.
 23. ۲۳. بیانات در دیدار اعضاى هیئت علمى کنگرة امام خمینى(رحمه الله)، 04/11/1378.
 24. ۲۴. بیانات در مراسم عمامه‌گذاری گروهی از طلاب، 26/10/1368.
 25. ۲۵. بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب قم، 7/9/1368.
 26. ۲۶. بیانات در دیدار جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، 22/2/1379.
 27. ۲۷. بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طلاّب قم، 7/9/1368.
 28. ۲۸. بیانات در آغاز درس خارج فقه، 31/6/1370.
 29. ۲۹. بیانات در اجتماع بزرگ اساتید، فضلا و طلاب حوزة علمیة قم، در مدرسة فیضیة قم، 14/7/1379.
 30. ۳۰. بیانات در اجتماع محققان و پژوهشگران حوزوی مراکز علمی پژوهشی حوزة علمیة قم، 15/7/1379.