رهیافتی به منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدّ ظله العالی) در حوزه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (3)

نویسنده

چکیده

یکی از مهمترین مؤلفه‌های راهبردی اتحاد در هرجامعه‌ای، اتحاد بر محور مبارزه با دشمن مشترک است. اتحاد بر محور مبارزه با دشمن، امری سیاسی نیست بلکه امری است که به امنیت و بقای آن جامعه مرتبط است. جامعه‌ای که دشمن شناسی درست و کاملی نداشته باشد، در عمل به چندپاره تقسیم می‌شود و بخشی از نیروهای جامعه یا در جهت خواست دشمن فعالیت کرده و یا دست کم برای مبارزه با او حرکتی نمی‌کنند؛ این امر رفته رفته به تضعیف نیروهای درونی و تقویت نفوذ دشمن یاری رسانده و جامعه را در معرض نابودی قرار می‌دهد. البته مسئله دشمن‌شناسی، تنها در سطح امور اجتماعی مطرح نیست؛ بلکه در همه ساحت‌های وجودی انسانی مطرح است. انسان موجودی است که در دنیای لبریز از تزاحم‌ها و تضادها پدید می‌آید و در ابعاد و سطوح مختلف وجودی خود با عوامل مزاحمی که سلامت، سعادت و صلاح او را تهدید می‌کند، رو به روست. مهم‌ترین عامل بقا، مصون ماندن از نابودی و دست یافتن به رقاء مادی و معنوی انسان شناخت دشمنان خود در همه این ساحت‌ها و عرصه‌هاست. قرآن‌کریم و روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) هم بر مسئله دشمن‌شناسی، به‌ویژه در ساحت امور معنوی و اخلاقی، تأکید دارند. قرآن‌کریم در امور معنوی، شیطان و نفس اماره و در امور اجتماعی و سیاسی، یهودیان را از دشمنان اهل ایمان معرفی کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جایگاه رهبری معنوی و اجتماعی امت اسلامی، همواره بر مسئله دشمن شناسی و لزوم توجه به اتحاد بر محور مبارزه با دشمنان کشور و نظام، پای فشرده و ابعاد و زوایا و ابزارهای آن را به روشنی تبیین کرده‌اند. آنچه در پی می‌آید گزیده‌ای از بیانات معظم‌له در خصوص تبیین مسئله دشمن‌شناسی و راهبردها و راهکارهای مبارزه فعال و مؤثر با دشمنان است.

 1. ۱. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه‌های علمىه، 10/3/83.
 2. ۲. بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 27/11/1379.
 3. ۳. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار علما و روحانیان، 7/5/1371.
 4. ۴. نهج‌البلاغه صبحی صالح، نامۀ 62، ص452.
 5. ۵. بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگى، 20/9/1370.
 6. ۶. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه‌های علمىه، 10/3/83.
 7. ۷. بیانات در دیدار علما و روحانیون استان همدان، 15/04/1383.
 8. ۸. بیانات در دیدار نمایندگان دورۀ چهارم مجلس شوراى اسلامى، 20/03/1371.
 9. ۹. بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 27/11/1379.
 10. ۱۰. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 15/6/1380.
 11. ۱۱. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه‌های علمىه، 9/7/1377.
 12. ۱۲. سخنرانی در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزۀ علمىۀ قم، 07/09/1368.
 13. ۱۳. بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 17/06/1384.
 14. ۱۴. بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل‌هاى دانشجویى، 24/07/1384.
 15. ۱۵. بیانات در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان، 23/02/1388.
 16. ۱۶. دیدار با روحانیون، 17/08/1385.
 17. ۱۷. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار جوانان استان اصفهان، 12/08/1380.
 18. ۱۸. بیانات در دیدار روحانیون و طلاب تشع و تسنن کردستان، 23/2/1388.
 19. ۱۹. سخنرانی در آغاز هفتمىن گردهمایی ائمۀ جمعه سراسر کشور، 25/6/1370.
 20. ۲۰. همان.