واکاوی شاخص‌های عدالت در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

جناب آقای دکتر حسین صمصامی، متولد نجف اشرف در سال 1346 می‌باشد و دورۀ کودکی تا تحصیلات دیپلم را در قم گذراندند. ایشان در سال 1364در مقطع لیسانس وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران و سپس تحصیلات دانشگاهی خود را در همان دانشگاه ادامه داده و در رشته علوم اقتصادی موفق به اخذ مدرک دکتری شدند و همچنین از سال 1380 تاکنون عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی می‌باشند. وی همزمان با تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات، مسئولیت‌های مختلفی از جمله دبیر کمیسیون اقتصادی هیأت دولت در سال 1384تا سال1387؛ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1387؛ رئیس «مرکز پیشگیری از جرائم اقتصادی» معاونت بررسی امور اقتصادی قوة قضائیه؛ رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی و موارد دیگر، که به عهده داشتند، ایشان تاکنون موفق به ترجمه و تألیف چندین جلد کتاب از جمله تألیف کتاب«اقتصاد پول و بانکداری»، کتاب «به سوی حذف ربا از نظام بانکی» و «تدوین دورۀ چهار جلدی» مأخذشناسی اقتصاد اسلامی و ده‌ها مقاله علمی دیگر می‌باشند.