جامعۀ ایرانی و چالش جمعیت

نویسنده

چکیده

سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی متولد 1353، متأهل و دارای پنج فرزند می‌باشد. ایشان در سال 1371 در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران شده و موفق به اخذ دکتری در این رشته شده‌اند. علاوه بر این، دارای دکترای تخصصی آینده پژوهی هستند و در زمینۀ زنان و خانواده با نهادهای دولتی و غیردولتی فعالیت و همکاری دارند. وی مدیر کل بانوان و خانواده و مشاور استاندار فارس در امور بانوان بوده و بیش از ده سال است که عضو شورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمان‌های مردم نهاد زنان در کشور می‌باشدند. از سال 92، عضو مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده و در حیطۀ جمعیت و آینده‎های جمعیت ایران فعالیت‌های پژوهشی و ترویجی داشته‌اند.