پرسش‌های فقهی عزاداری در دوران کرونا

نویسنده

چکیده

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در سال 1341 در شهر مقدس قم متولد شد. ایشان فرزند سوم مرجع عالیقدر شیعه مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی(رحمه الله) هستند و وی در دورۀ جوانی در سال 1356 برای کسب علوم دینی وارد حوزۀ علمیۀ قم شدند و با همّت و جدّیت فراوان توانست با شرکت در درس‌های خصوصی اساتید حوزه، در مدّت کوتاهی دروس سطح را به پایان رسانده و در سال‏1361 به دروس خارج فقه و اصول راه یابد. ایشان در دوران تحصیل خود از محضر اساتیدی چون آیت‌الله سیّدرسول موسوی تهرانى، آیت‌الله اعتمادى، آیت‌الله پایانى، آیت‌الله العظمی وحید خراسانى، آیت‌الله سیّدکاظم حائری و در دروس عقلی اساتید برجسته‌ای چون آیت‌الله حسن‌‏زاده آملی و آیت‌الله جوادی آملی بهرۀ برده‌اند. وی از همان سال‌های آغازین تحصیل، قدم در راه تدریس گذاشت و دوره‌های متعددی را در موضوعات اصول، فقه، تفسیر موفق به تدریس شده‌اند. علاوه بر این‌‌، موفق به تألیف ده‌ها کتاب و مقالۀ علمی در زمینۀ عمدتاً مباحث فقه و اصول شدند. ایشان در سال 1376 مفتخر به اجازه اجتهاد مطلق از سوی مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(رحمه الله) شدند.