دولت تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام‌معظم‌رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دولت یکی از ضروری‌ترین نیازهای جوامع امروزی و هستۀ اصلی حیات سیاسی نوین به شمار می‌‌رود. اهمیت دولت در علم سیاست به‌اندازه‌ای است که برخی آن را موضوع اصلی علم سیاست می‌دانند. با تمام اهمیت و کارکردی که دولت در علم سیاست و جامعه دارد؛ اما متأسفانه علوم سیاسی ما به خاطر ضعف در مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی نگاه روشنی به دولت ندارد و در این زمینه خلأ وجود دارد؛ ازاین‌رو تبیین دیدگاه‌‌ها و اندیشه‌های متفکران اسلامی دربارۀ دولت، می‌‌تواند از خلأ موجود بکاهد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه‌ای به بررسی دولت از منظر مقام‌معظم‌رهبری پرداخته شده و دیدگاه‌های ایشان دربارۀ دولت با استفاده از چارچوب نظری علل اربعه در یک الگوی مفهومی نظم یافته‌‌اند. به نظر می‌‌رسد نظرات ایشان در این باب از هماهنگی لازم برخوردار است و ایشان دولت مطلوب و تراز انقلاب اسلامی را «دولت اسلامی» می‌داند که مبانی، منابع، شکل، کارگزاران، نهادها، وظایف و اهداف متناسب با خود را دارد.

کلیدواژه‌ها


  1. آشوری، داریوش، دانشنامۀ سیاسی، چاپ‌ششم، تهران: مروارید، 1380.
  2. اوزر، آتیلا، دولت در تاریخ اندیشۀ غرب، ترجمۀ عباس باقری، تهران: فرزان روز، 1389.
  3. برزگر، ابراهیم، تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران، چاپ‌دوم، تهران: سمت، 1385.
  4. توحیدفام، محمد، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن‌: سیری در اندیشه‌های سیاسی معاصر غرب (نظریه‌های دولت و دموکراسی‌)، تهران: روزنه، 1381.
  5. حسینی‌خامنه‌ای، سیدعلی، نرم‌افزار حدیث‌ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی)، مرکز کامپیوتری نور، 1394.
  6. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، چاپ‌پنجم، تهران: نی، 1378.
  7. لک‌زایی، نجف، «فلسفۀ امنیت از دیدگاه امام خمینی6»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شمارۀ سوم، 1389، ص5ـ28.
  8. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج6، تهران: صدرا، 1374.