انقلاب ما انفجار نور بود

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

در تاریخ می‌خوانیم در دوران معاویه تبلیغات علیه حضرت علی(علیه السلام) به‌قدری قوی و شدید بود که ایشان را غیرمسلمان و بی‌نماز معرفی کرده و بسیاری از مسلمانان نیز باور کرده بودند؛ فضاسازی و فریب و نیرنگ به حدی بود که بسیاری از افراد بین حقانیت علی(علیه السلام) و معاویه مردد شده بودند.

کلیدواژه‌ها